Železnička bb
23000 Zrenjanin
Tel/fax: +381 23 512 962

Srpski Proizvodi
English
Magyar
s_double_line_d
b_r_1 b_r_1
s_double_line_u

Na sledećim podstranicama želimo da Vam prikažemo neke od naših proizvoda.

Svaki naš proizvod je tako izrađen, da se sa svojim dizajnom i dimenzijama idealno uklapa u okruženje u kome je predviđeno da se postavi, kako bi bio što funkcionalniji i zadovoljio Vaše potrebe. Izrada ovih proizvoda od kvalitetnih materijala se vrši s izuzetnom pažnjom i preciznošću, jer nije nam u cilju da Vam samo izradimo kvalitetan nameštaj, nego da Vam radni prostor, Vaše okruženje i dom učinimo prijatnim i funkcionalnim.

Jednom rečju: sve Vaše želje vezane za nameštaj pretvaramo u stvarnost!
 

s_d